Historie budovy č.p. 238


Dům č.p. 238 na Palackého náměstí

Objekt pochází z let 1891 až 1897 a nese stopy historismu konce 19. století tvarově čerpající z renesance. Průčelí je pětiosé s nárožním rizalitem nesoucím arkýř, který je zakončen lunetovou římsou. Vstupní vestibul je zaklenut křížovou klenbou. Zajímavé je schodiště, na jehož mezipodestách jsou půlválcové niky zaklenuté konchami s plastickou mušlí. Některé místnosti jsou zdobené štukovým dekorem.

Spolu se sousedními domy vytváří severní frontu náměstí, které vzniklo po zrušení pevnosti ve vnějším opevňovacím pásu mezi bývalými Kunovskými branami. Domy vznikly v souvislosti s reprezentativní historizující stavbou justičního paláce v sousedství a sloužily pro bydlení advokátů působících v justičních službách.


Fotografie z roku 1904. Převzato z www.fotohistorie.cz


V létě 2017 byla provedena výměna okenních a dveřních výplní ve vnějším obvodovém plášti, kromě hlavních vstupních dveří a oken na nároží do Palackého náměstí. Dochovaná původní okna na nároží byla odborně repasována a hlavní vstupní dveře byly kompletně zrestaurovány. 


Ozvěte se nám

Volat nám můžete na číslo +420 774 055 974, nebo nám napiště zprávu.