Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání


NÁZEV ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

MOTIVAČNÍ NÁZEV: Škola dětem  


Údaje o škole 

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí 

ADRESA ŠKOLY: Palackého náměstí 238, Uherské Hradiště, 68601 

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Ing. Jiří Hejda

KONTAKT: e-mail: info@zsmsuh.cz, web: www.zsmsuh.cz 

IČ: 60371668 

RED-IZO: 600025730 

KOORDINÁTOŘI TVORBY ŠVP: Mgr. Ing. Jiří Hejda, Mgr. Zdenka Poláková  


Zřizovatel 

NÁZEV ZŘIZOVATELE: Zlínský kraj 

ADRESA ZŘIZOVATELE: tř. T. Bati 21, 76190 Zlín 

KONTAKTY: 

mail: podatelna@kr-zlinsky.cz 

telefon: +420 577 043  111 

ID datové schránky:  scsbwku


Platnost dokumentu 

PLATNOST OD: 1. 9. 2017 

DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ: 20. 6. 2017 

DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ: 21. 6. 2017


Zaměření školy 

Škola zřizuje třídy dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, pro žáky s mentálním postižením, včetně souběžného postižení více vadami nebo autismem. Tito žáci k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření.


Učební plán 

Ozvěte se nám

Volat nám můžete na číslo +420 774 055 974, nebo nám napiště zprávu.