Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání


ŠVP je k dispozici ve vestibulu školy a v ředitelně.

NÁZEV ŠVP:  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

MOTIVAČNÍ NÁZEV:  Škola dětem  

ÚDAJE O ŠKOLE:

NÁZEV ŠKOLY:  Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí 

ADRESA ŠKOLY:   Palackého náměstí 238, Uherské Hradiště, 68601 

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:  Mgr. Ing. Jiří Hejda 

KONTAKT:   e-mail: info@zsmsuh.cz, e-podatelna: podatelna@zsmsuh.cz, web: www.zsmsuh.cz,

tel.: +420 733 715 041 

ID datové schránky : sx2ux64 

IČ:  60371668 

RED-IZO:  600025730   

ZŘIZOVATEL:

NÁZEV ZŘIZOVATELE:   Zlínský kraj 

ADRESA ZŘIZOVATELE:   třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 

KONTAKTY:   

e-mail : podatelna@kr-zlinsky.cz 

telefon : +420 577 043 111 

ID datové schránky : scsbwku 

PLATNOST DOKUMENTU:

PLATNOST OD:  1. 9. 2022 

DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ:  8. 6. 2022 

DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ:  23. 6. 2022 

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY:

Škola zřizuje třídy dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, pro žáky s mentálním postižením, včetně souběžného postižení více vadami nebo autismem. Tito žáci k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření.  

Chceme vytvořit  bezpečnou školu poskytující vzdělání dětem s mentálním postižením v atmosféře tolerance a porozumění, kde dochází k propojení vzdělávání se skutečným životem. Taková škola umožní žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o dalším osobním a profesním životě.   Stáhnout soubor: Učební plán

Ozvěte se nám

Volat nám můžete na číslo +420 774 055 974, nebo nám napiště zprávu.