Informace


Školní družina je součástí ZŠ a ZŠ speciální. Do ŠD jsou přijímáni žáci 1. - 5. ročníků ZŠ a žáci ZŠ speciální bez omezení věku. Přednostně jsou přijímány děti zaměstnaných rodičů. Podmínkou přijetí je řádně vyplněný zápisní lístek a v souladu s legislativou uhrazená úplata. O zařazení do školní družiny rozhoduje ředitel školy. Ráno od 6:15 mohou děti přijít do družiny ve škole. Podle svého rozvrhu se mohou žáci stravovat v jídelně ZŠ UNESCO. Do jídelny chodí v doprovodu vychovatelky. Školní družina je otevřena do 15:45 hodin. Činnost družiny se řídí Školním vzdělávacím programem „Tady je mi dobře" a skladbou zaměstnání rozpracovaných do týdenních plánů. Vliv na činnost je dána prostorovými možnostmi a počasím. ŠD plní výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování formou odpočinku, relaxace a výchovných činností. Hlavním zaměřením je výchova pracovně-technická, tělesná, přírodovědní, hudební, výtvarná a sportovní.

Ozvěte se nám

Volat nám můžete na číslo +420 774 055 974, nebo nám napiště zprávu.