Školní vzdělávací program pro školní družinu


Název ŠVP 

NÁZEV ŠVP: Školní vzdělávací program pro školní družinu

MOTIVAČNÍ NÁZEV: Tady je mi dobře

Údaje o škole 

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí  
ADRESA ŠKOLY: Palackého náměstí 238, Uherské Hradiště, 68601

MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD: Palackého náměstí 238, Uherské Hradiště, 68601

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Ing. Jiří Hejda 

KONTAKT: e-mail: info@zsmsuh.cz,  e-podatelna: podatelna@zsmsuh.cz, web: www.zsmsuh.cz   

IČ: 60371668 

RED-IZO: 600025730 

Zřizovatel 

NÁZEV ZŘIZOVATELE: Zlínský kraj 

ADRESA ZŘIZOVATELE: tř. T. Bati 21, 76190 Zlín  

KONTAKTY:  

mail: podatelna@kr-zlinsky.cz 

telefon: +420 577 043 111  

ID datové schránky:  scsbwku  

Platnost dokumentu 

PLATNOST OD: 1. 9. 2019 

DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ: 29. 5. 2019 
DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ: 24. 6. 2019 


CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družina je školské zařízení, které poskytuje zájmové vzdělávání žáků. Do školní družiny přijímáme žáky 1. až 5. ročníku, v opodstatněných případech na základě žádosti zákonného zástupce může ředitel povolit výjimku. Dále jsou přijímáni žáci ZŠ speciální bez omezení věku. Podmínkou přijetí je řádně vyplněný zápisní lístek. O zařazení do školní družiny rozhoduje ředitel školy. Školní družina pro svou činnost využívá přízemí a sklepní prostory budovy. Činnost školní družiny se profiluje podle zájmů a potřeb žáků. Řídí se celoročním plánem, skladbou zaměstnání a rozpracováním do týdenních plánů, plní výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování formou odpočinku, relaxace a výchovných činností. Hlavním zaměřením je výchova pracovně-technická, tělesná, přírodovědná, hudební, výtvarná a sportovní. Vliv na činnost je dána prostorem a počasím. Ve školní družině se žák řídí pokyny vychovatelky.

Ranní provoz družiny začíná v 6:15 hod, končí v 7:55 hod. Odpolední provoz družiny začíná v 11:35 a končí v 15:45 hod. Po ukončení vyučování vychovatelky převezmou žáky od vyučujících a odchází s nimi na oběd do školní jídelny ZŠ UNESCO, Hradební ulice.


​​​​​​​

Ozvěte se nám

Volat nám můžete na číslo +420 774 055 974, nebo nám napiště zprávu.