Školní vzdělávací program pro MŠ při nemocnici


​​​​​​​NÁZEV ŠVP: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
MOTIVAČNÍ NÁZEV: Méďa je můj kamarád, společně se uzdravíme  

Údaje o škole 

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí  
ADRESA ŠKOLY: Palackého náměstí 238, Uherské Hradiště, 686 01

MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MŠ: J. E. Purkyně 365, Uherské Hradiště, 686 68

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Ing. Jiří Hejda 

KONTAKT: e-mail: info@zsmsuh.cz,  e-podatelna: podatelna@zsmsuh.cz, web: www.zsmsuh.cz   

IČ: 60371668 

RED-IZO: 600025730 

Zřizovatel 

NÁZEV ZŘIZOVATELE: Zlínský kraj 

ADRESA ZŘIZOVATELE: tř. T. Bati 21, 76190 Zlín  

KONTAKTY:  

mail: podatelna@kr-zlinsky.cz 

telefon: +420 577 043 111  

ID datové schránky:  scsbwku  

Platnost dokumentu 

PLATNOST OD: 1. 9. 2019 

DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ: 29. 5. 2019 
DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ: 24. 6. 2019 

CHARAKTERISTIKA MŠ PŘI ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

Mateřská škola je umístěna v areálu Uherskohradišťské nemocnice, a.s. na dětském oddělení v 5. patře budovy D. Mateřská školy poskytuje předškolní vzdělávání hospitalizovaným dětem.

1. 9. 1960 byla založena třída mateřské školy při nemocnici, od 1. 1. 1991 byla zřízena jako samostatná MŠ při nemocnici se čtyřmi třídami, k  1. 9. 2000 se stala dalším místem poskytující vzdělávání ZŠ a MŠ Uh. Hradiště, Palackého náměstí.

Děti v mateřské škole se vzdělávají na základě doporučení ošetřujícího lékaře a se souhlasem zákonného zástupce.

Děti předškolního věku jsou zpravidla hospitalizované v doprovodu svých rodičů nebo prarodičů.

Mateřská škola disponuje třídou - hernou, ve které probíhají pracovní a vzdělávací činnosti. Organizační strukturu, řízení, formy a metody práce mateřské školy, práva a povinnosti pracovníků upravuje Školní řád MŠ při zdravotnickém zařízení.

​​​​​​​

Ozvěte se nám

Volat nám můžete na číslo +420 774 055 974, nebo nám napiště zprávu.