Školní vzdělávací program pro ZŠ při nemocnici


ŠVP je k dispozici ve vestibulu školy a v ředitelně.


NÁZEV ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
MOTIVAČNÍ NÁZEV: Škola ke zdraví  

Údaje o škole 

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí  
ADRESA ŠKOLY: Palackého náměstí 238, Uherské Hradiště, 68601

MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MŠ: J. E. Purkyně 365, Uherské Hradiště, 686 68 

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Ing. Jiří Hejda 

KONTAKT: e-mail: info@zsmsuh.cz,  e-podatelna: podatelna@zsmsuh.cz, web: www.zsmsuh.cz   

IČ: 60371668 

RED-IZO: 600025730 

Zřizovatel 

NÁZEV ZŘIZOVATELE: Zlínský kraj 

ADRESA ZŘIZOVATELE: tř. T. Bati 21, 76190 Zlín  

KONTAKTY:  

mail: podatelna@kr-zlinsky.cz 

telefon: +420 577 043 111  

ID datové schránky:  scsbwku  

Platnost dokumentu 

PLATNOST OD: 1. 9. 2019 

DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ: 29. 5. 2019 
DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ: 24. 6. 2019 


CHARAKTERISTIKA ZŠ PŘI ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

Základní škola při zdravotnickém zařízení se nachází na dětském oddělení nemocnice v Uherském Hradišti, v 5. patře budovy D. Má jednu třídu, do které jsou, na základě souhlasu zákonného zástupce a ošetřujícího lékaře, zařazované hospitalizované děti plnící povinou školní docházku. Proměnlivý počet žáků je způsoben objektivními příčinami /úrazovost, epidemie…/. Průměrně je denně vyučováno 7 žáků, každoročně je v našem zařízení vyučováno kolem 500 žáků základních škol. Délka pobytu je 3 až 5 dnů. Výuka probíhá individuálně na pokojích.

Ozvěte se nám

Volat nám můžete na číslo +420 774 055 974, nebo nám napiště zprávu.