Informace


Do základní školy speciální jsou zařazováni žáci se specifickými vzdělávacími potřebami a to na základě doporučení speciálně pedagogického centra a se souhlasem rodičů. Zaměřujeme se na rozvoj osobnosti žáků, jejich schopností, dovedností a návyků potřebných v praktickém životě a na dosažení maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob.

Základem výchovně vzdělávací práce je tvorba individuálních vzdělávacích plánů, které se realizují v souladu s osobností žáka, s ohledem na jeho psychické zvláštnosti, stupeň zdravotního postižení a další potřeby. Předpokladem úspěšného rozvoje dítěte je kvalitní komunikace a spolupráce rodiny se školou. Jen tak si obě strany vybudují nezbytné vzájemné partnerství.

Žáci se mohou podle svých možností účastnit školy v přírodě, plaveckého výcviku, zájmových činností, projektových dnů a dalších aktivit, které jsou v průběhu školního roku zrealizovány.

Absolventi ZŠ speciální mají možnost pokračovat ve svém vzdělávání v praktické škole a získat tak kvalifikaci k vykonávání jednoduchých pracovních činností.Přípravný stupeň ZŠ speciální

Před nástupem na základní školu speciální je umožněno již pětiletým dětem s těžším stupněm mentálního postižení zařazení do přípravného stupně. Docházka je jednoletá až tříletá a tvoří přípravnou etapu pro přijetí žáka do základní školy speciální.

Výuka v základní škole speciální a v přípravném stupni probíhá za účasti pedagoga a asistenta pedagoga.

Ozvěte se nám

Volat nám můžete na číslo +420 774 055 974, nebo nám napiště zprávu.