Historie školy


1949 Historie naší školy se začíná psát už v roce 1949. Tehdy byla Krajským národním výborem v Gottwaldově zřízena Zvláštní škola v Uherském Hradišti - Starém Městě. Škola měla dvě třídy, ředitele a jednoho učitele.

1955-1956   Ve školním roce 1955/1956 byla na žádost rodičů zřízena 3.třída zvláštní školy a to v Kunovicích, v budově nynější Základní školy na Červené cestě. Do zvláštní školy tehdy docházelo 46 žáků.

1957-1958 Bylo zřízeno další pracoviště v Uherském Hradišti, v současné budově obchodní akademie.

1963-1964 Školní rok byl zahájen v nově přidělených prostorách budovy č. 139 ve Smetanově ulici (nyní Františkánská).V tomto období se zde vyučovali 163 žáci. Budova školy byla v havarijním stavu. Byla zřízena škola při nemocnici.

1967-1968  V tomto období měla škola 7 tříd, jedno oddělení školní družiny a k dispozici 7 učeben. Do provozu byla uvedena školní dílna a po opravě i tělocvična. Oprava budovy školy je stále v nedohlednu, nejsou finanční prostředky.

1968-1969 Zvláštní škola v Uherském Hradišti zahájila v osmi třídách se 128 žáky a devíti vyučujícími.

1981-1982  Bylo rozhodnuto, že se škola přestěhuje do budovy na Palackého náměstí, kterou uvolnila mateřská  škola. Stávající budova se opraví a bude opět sídlem zvláštní školy.

1984-1985 Ukončena rekonstrukce budovy na Palackého náměstí a v témže roce se škola přestěhovala. V tomto roce škola čítala 10 tříd, jedno oddělení školní družiny, 147 žáků a 14 pedagogických pracovníků.

1989-1990 Vzhledem k vysokému počtu žáků se škola rozrostla o dvě třídy, které byly zřízeny na Základní škole v Kunovicích, rok nato bylo jmenované pracoviště nahrazeno prostorami v budově zrušených jeslí v Šafaříkově ulici.

1992-1993   K 1.lednu 1993 získala zvláštní škola právní subjektivitu a byla Školským úřadem v Uh.Hradišti zřízena jako rozpočtová organizace. Počet tříd vzrostl na 16, z čehož jedna třída pomocná byla umístěna v ÚSP na Velehradě.

1999-2000 Školu navštěvuje celkem 200 žáků, vyučování probíhá v 17 třídách zvláštní a ve dvou třídách pomocné školy. Školní družinu využívá 36 žáků. Na škole působí 26 pedagogických pracovníků, romská asistentka a pět pracovníků nepedagogických.  

V rámci transformačního procesu došlo s účinností od 1.9.2000 ke sloučení Základní školy, Mateřské školy a školní družiny při nemocnici se zvláštní školou pod názvem Speciální školy, Uherské Hradiště, Palackého náměstí 238.

2005-2006 Speciální školy Uherské Hradiště změnily název na Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí.

Ozvěte se nám

Volat nám můžete na číslo +420 774 055 974, nebo nám napiště zprávu.