Informace


Zaměřujeme se na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle §16 odst. 9 školského zákona. Těmto žákům umožňujeme získávat vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k uplatnění v praktickém životě.

Co se pro vás změní, pokud se rozhodnete přijít k nám? Vaše dítě bude vzděláváno podle svých vzdělávacích možností. Setká se s jinými metodami práce, pomalejším tempem, častějším opakováním, menším třídním kolektivem, jinými učebnicemi, pracovním materiálem, pomůckami...

Životní rytmus školy je stejný jako v běžné základní škole. Mimo klasickou výuku žákům nabízíme zájmové aktivity, školu v přírodě, lyžařský výcvikový kurz, plavecký výcvik, exkurze, výlety, návštěvu Mikuláše a čertů ve škole, karneval, sportovní turnaje, výtvarné soutěže, Školní akademii a mnohé další akce, které vyplynou v průběhu školního roku.

Po absolvování základní školy si mohou děvčata i chlapci vybrat z nabídky odborných učilišť.

Naše škola se snaží vytvářet pro žáky rodinné prostředí a bezpečné klima.

Ozvěte se nám

Volat nám můžete na číslo +420 774 055 974, nebo nám napiště zprávu.