Aktuality

Z činnosti školní družiny

Čas strávený ve školní družině není pro děti jen hra a odpočinek.

Je to hlavně čas, kdy v sociální interakci se svými kamarády a vychovatelkami získávají důležité sociální dovednosti a vazby. Ke každému dítěti přistupujeme individuálně, dle jeho aktuálních potřeb. Naší snahou je naučit děti vzájemnému respektu, pomoci a podpoře, aby z nich vyrostli lidé, pro které bude pomoc druhým samozřejmostí a lhostejnost jim bude cizí.

K různým činnostem mohou děti využívat prostory školní družiny, školní zahrady dále také relaxační místnost s míčkovým bazénem, snoezelen, tělocvičnu a učebnu ICT. Aktivní pohyb, tvořivé činnosti, společné hry nebo odpočinek po vyučování jsou mezi dětmi velmi oblíbené. Zůstávají ve školní družině častokrát déle jen proto, že se tam cítí dobře. Nás vychovatelky to velmi těší a budeme se i nadále snažit vytvářet pro děti příjemné a podnětné prostředí.

Ozvěte se nám

Volat nám můžete na číslo +420 774 055 974, nebo nám napiště zprávu.