Aktuality

Týden v barvách podzimu ve třídě X.S

Ve dnech 18.10. - 25.10. se zapojila třída X.S do projektu „Týden v barvách podzimu.“

Projekt si kladl za cíl zaměřit pozornost žáků na proměny přírody, její ochranu a souznění s ní. Vnímáme změny v přírodě, posilujeme úctu k přírodě, uplatňujeme vlastní zkušenosti z pozorování a pobytu na zahradě, v lese, na poli a rozvíjíme vnímání všemi smysly.
Podzim je krásně barevný. Barvy jsou všude kolem nás a jsou součástí života. Staly se tedy i součástí všech činností projektu. Ve třídě na žáky každý den čekaly v různých předmětech zajímavé úkoly, ochutnávky plodů podzimu a tvoření. Opakovali jsme, co jsme se naučili o ovoci, zelenině, změnách v přírodě a připravovali jsme pochutiny v barvě daného dne
z donesených produktů. Všechny pracovní listy si seřadíme a svážeme. Vznikne nám pěkná památka na náš projektový týden – učení prožitkem „BAREVNÁ ŠKOLA aneb TÝDEN V BARVÁCH PODZIMU“, který se nám moc
vydařil.

Ozvěte se nám

Volat nám můžete na číslo +420 774 055 974, nebo nám napiště zprávu.