Aktuality

Informace o zahájení výuky od 2. června a od 8. června

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ

Vážení rodiče,

dne 26. května jste byli třídními učitelkami informováni o obnovení výuky a otevření školy počátkem června. Rozhodli jste se, zda budou Vaše děti docházet do školy, nebo zda budou nadále vzděláváni distanční formou.

Škola pro žáky 1. stupně ZŠ a ZŠ speciální bude otevřena v úterý 2. června 2020.  

Škola pro žáky 2. stupně ZŠ a ZŠ speciální bude pro žáky otevřena v pondělí 8. června 2020 (docházka do školy tři dny v týdnu).


Docházka žáků do školy není povinná, vzdělávací aktivity jsou dobrovolné. Podmínkou pro nástup žáka do školy je:

 • předání podepsaného čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (nejpozději v den nástupu žáka do školy) 
 • předání podepsaného seznámení s Informacemi pro zákonné zástupce žáků (nejpozději v den nástupu žáka do školy)

Zákonní zástupci přihlášených žáků, kteří nastoupí do školy 2. června, obdrželi podrobné informace k organizaci a provozu školy 29. května.

Zákonní zástupci přihlášených žáků, kteří nastoupí do školy 8. června, obdrží podrobné informace k organizaci a provozu školy v pondělí 1. června.


Výběr důležitých informací a pokynů:

 • Dopolední blok výuky: 8:00 – 11:30 hodin
 • Odpolední blok: 11:30 – 14:00 hodin (pouze pro část žáků)
 • Vstup do školy v čase 7:30 – 8:00 hodin. Vstup bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Před školou platí zákaz shromažďování osob, je nutno dodržovat bezpečné rozestupy. Do školy se vstupuje pouze hlavním vchodem.
 • Žákovi u vchodu pověřený pedagogický pracovník změří teplotu, provede dezinfekci rukou a odvede do příslušné výukové skupiny.
 • Žáci s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota od 37,3°C, kašel, dušnost nebo jiný příznak akutní infekce) nebudou do školy vpuštěni.
 • Pokud žák vykazuje v průběhu výuky některý z možných příznaků COVID-19, umístíme ho do samostatné místnosti a ihned kontaktujeme zákonného zástupce žáka, který je povinen si dítě okamžitě vyzvednout.
 • Žáci si do školy přinesou roušku, sáček na roušku. Žáci si nasadí nebo sundají roušku na pokyn vyučujícího. Používání roušek a dalších ochranných prostředků dýchacích cest ve škole se řídí pravidly školy, která jsou v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020.
 • V průběhu celého dne jsou ze strany školy zajištěna mimořádná úklidová opatření.
 • Zákonní zástupci žáků, kteří jsou přihlášeni k nepovinné školní docházce, jsou i nadále povinni omlouvat žáky při jejich nepřítomnosti ve výuce jedním ze způsobů – telefonicky, SMS, emailem. Škola vede evidenci o docházce žáků, absence se do celkové absence uváděné na vysvědčení nezapočítává.


​​​​​​​V Uherském Hradišti dne 29. 5. 2020

Mgr. Ing. Jiří Hejda, ředitel školy

Ozvěte se nám

Volat nám můžete na číslo +420 774 055 974, nebo nám napiště zprávu.